Διπλα στα παιδια σας απο το Δημοτικο μεχρι το Πανεπιστημιο

Το φροντιστήριο μας.

Τα Φροντιστήρια Βελισσαρίου λειτουργούν από το 2008 και σήμερα παρέχονται σε αυτά οι ακόλουθες εκπαιδευτικές υπηρεσίες:
1. Το UCMAS, Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εγκεφάλου για παιδιά Δημοτικού.
2. Η ΦΙΛΟΜΑΘΗΣΗ, Φροντιστήριο Δημοτικής & Μέσης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί καθημερινά το Μελετητήριο Δημοτικού.
3. Η ABI Career Builders CY, εκπαιδευτικός οργανισμός που προσφέρει Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
4. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (ΚΕΚ), που προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση σε ενήλικες τόσο μέσα από Μονοεπιχειρησιακά όσο και μέσα από Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτιση.
5, Ως Πιστοποιημένο Κέντρο ΚΑΕΠ, όπου αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση της αξιολόγησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων στο χώρο μας

velissariou-frontistirio-paphos-21
Portrait of lovely girl looking at camera at lesson of drawing

Το όραμα μας.

Όραμά μας είναι να γίνουμε το καλύτερο και πλέον καινοτόμο κέντρο διδασκαλίας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο δια βίου μάθησης.

Από την ηλικία των 4 ετών, με συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση και ορθή καθοδήγηση, στόχος μας είναι να «οπλίζουμε» τους μαθητές μας με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να είναι έτοιμοι και γεμάτοι εφόδια να εισέλθουν στο πανεπιστήμιο και αργότερα στην αγορά εργασίας, αλλά και να ανταποκριθούν στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της εποχής μας.

Η φιλοσοφία μας.

• Σεβασμός στις ανάγκες και στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή.
• Εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε μαθητή ξεχωριστά.
• Κοινή φιλοσοφία παράδοσης μαθημάτων: μαθητοκεντρική προσέγγιση διδασκαλίας.
• Καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας με χρήση της τεχνολογίας και άλλων μεθόδων που εμπλέκουν 100% το μαθητή στην όλη διαδικασία της μάθησης.
• Ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεων, ταλέντων και κριτικής σκέψης του κάθε μαθητή με μαθήματα και προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των Δεξιοτήτων 20-20. Οι δεξιότητες αυτές βοηθούν τον κάθε μαθητή ώστε να αποκτήσει όλα όσα χρειάζεται για να ενταχθεί ομαλά στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας.

Velissariou-images-website