Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Έναρξη: 4 Οκτωβρίου 2022
Έναρξη: 17 Οκτωβρίου 2022
Έναρξη: 24 Οκτωβρίου 2022

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Έναρξη: 7 Νοεμβρίου 2022
Έναρξη: 23 Νοεμβρίου 2022
Έναρξη: 29 Νοεμβρίου 2022
Έναρξη: 8 Νοεμβρίου 2022
Έναρξη: 24 Νοεμβρίου 2022
Έναρξη: 3 Δεκεμβρίου 2022
Έναρξη: 22 Νοεμβρίου 2022
Έναρξη: 29 Νοεμβρίου 2022
Έναρξη: 6 Δεκεμβρίου 2022
Έναρξη: 12 Δεκεμβρίου 2022
Έναρξη: 6 Δεκεμβρίου 2022
Έναρξη: 20 Δεκεμβρίου 2022
Έναρξη: 19 Δεκεμβρίου 2022

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έναρξη: αναλόγως επιλογής επιχείρησης

This will close in 0 seconds