Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

Επιθυμείτε να αυξήσετε την παραγωγικότητα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες της επιχείρησή σας;

Με βάση τις δικές σας ανάγκες, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε μονοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης και να επιχορηγηθούν 100% από την ΑνΑΔ.

Τα προγράμματα μπορούν να διεκπεραιωθούν είτε εξ αποστάσεως είτε στις δικές σας εγκαταστάσεις, σε μέρες και ώρες που σας εξυπηρετούν καλύτερα ώστε να μην επηρεαστεί η παραγωγικότητα του προσωπικού σας.

Θεματικοί Τομείς στους οποίους προσφέρουμε Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης:

  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης
  •  
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Εξ Αποστάσεως / Μικτής Μάθησης (Online Trainer)

Λειτουργίες Λιανικών Πωλήσεων (Επίπεδο 3, 4,5)

Λειτουργίες Χονδρικών Πωλήσεων (Επίπεδα 3,4,5)

Αποτελεσματικές Τεχνικές Πωλήσεων

Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών

Social Media για τις Επιχειρήσεις

Ασφάλεια στο Facebook

Αύξηση Πωλήσεων μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Ενημέρωση και τεκμηρίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004

Περιβαλλοντική Διοίκηση

Διαχείριση Αποβλήτων

Περιβαλλοντική Δήλωση Emas

Ενημέρωση και τεκμηρίωση του συστήματος ISO 22000:2018 

Μεθοδολογία Σύνταξης Μελέτης  HACCP

Εσωτερικοί Επιθεωρητές του συστήματος ISO 22000:2018

Αλλεργιογόνα και Επισήμανση Τροφίμων

IMPLEMENTING A STRATEGY & MARKETING

Strategy Planning Workshop

Απόκτηση Βασικών Ψηφιακών Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Εκμάθηση ξεχωριστών Ενοτήτων της Microsoft Office:

Microsoft Word

Microsoft Excel (Basic & Advance)

Microsoft PowerPoint

Διαχείριση αρχείων και φακέλων

Internet email (Outlook)

Εξυπηρέτηση Πελατών

Διαχείριση Παραπόνων

Διαχείριση Προσωπικού

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών (Ελληνικά και Ρώσικα για την Φιλοξενία)

Εισαγωγή και Μεθοδολογία Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας

Workshop μεθοδολογία σύνταξης μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας

Ασφάλεια & Υγεία στην εργασία

 

Ενημέρωση και τεκμηρίωση του συστήματος ΙSO 9001:2015

Διαχείριση Ολικής Ποιότητας

Εσωτερικοί Επιθεωρητές συστήματος ΙSO 9001:2015

Ενημέρωση και τεκμηρίωση του συστήματος ISO 45001:2018

Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 39001:2012

Σχεδιασμός Διαδικασιών και Μετρήσεων Απόδοσης

Διεύθυνση Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης 

Οργάνωση Αποθήκης – Διαχείρισης Υλικών

Διαχείριση Αποθεμάτων

Λειτουργίες Τουριστικού Γραφείου (Επίπεδα 3,4,5)

Υποδοχή

Προετοιμασία και Μαγείρεμα Τροφίμων (Επίπεδα 3,4,5)

Ζαχαροπλαστική

Παρασκευή και Παράθεση Ποτών (Επίπεδα 3,4,5)

Ongoing Consulting

Νέα Υπηρεσία από Velissariou Training Center για Μονοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο “Velissariou Training Center”, στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών του, προχώρησε στο σχεδιασμό μίας καινούργιας υπηρεσίας για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων που πραγματοποιεί σε διάφορες επιχειρήσεις / οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της υπηρεσίας «Ongoing Consulting».

Share This:

This will close in 0 seconds

Private Seminars


    This will close in 0 seconds