Μονο – Επιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

Το Velissariou Training Center έχοντας ως βασική αρχή του τη Διά Βίου και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου, σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμα και πρωτοποριακά Προγράμματα Κατάρτισης Υψηλών Προδιαγραφών για την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.
Τα προγράμματα είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και στις ανάγκες της κάθε εταιρείας και υλοποιούνται είτε στο χώρο της εταιρείας είτε σε εγκεκριμένες από την ΑΝΑΔ αίθουσες διδασκαλίας.

Στόχος των Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι η Κατάρτιση τόσο του προσωπικού όσο και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας σας. Όλα τα προγράμματα τυγχάνουν 100% Επιχορήγησης από την ΑΝΑΔ και γίνονται από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑΝΑΔ.

Με το πέρας της εκπαίδευσης, σας βοηθάμε να ετοιμάσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να κατατεθούν στην ΑΝΑΔ για να λάβετε την σχετική επιχορήγηση της εκπαίδευσής σας.

Θεματικοί Τομείς στους οποίους προσφέρουμε Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης:

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

1. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης
2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Εξ Αποστάσεως / Μικτής Μάθησης (Online Trainer)

Απόκτηση και Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων των Πωλήσεων

1. Λειτουργίες Λιανικών Πωλήσεων (Επίπεδο 3, 4,5)
2. Λειτουργίες Χονδρικών Πωλήσεων (Επίπεδα 3,4,5)
3. Αποτελεσματικές Τεχνικές Πωλήσεων
4. Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών

Βασικές Δεξιότητες Η/Υ

1. Απόκτηση Βασικών Ψηφιακών Γνώσεων και Δεξιοτήτων
2. Εκμάθηση ξεχωριστών Ενοτήτων της Microsoft Office:
• Microsoft Word
• Microsoft Excel (Basic & Advance)
• Microsoft PowerPoint
• Διαχείριση αρχείων και φακέλων
• Internet email (Outlook)

Μάρκετινγκ

1. IMPLEMENTING A STRATEGY & MARKETING
2. Strategy Planning Workshop

Εξυπηρέτηση Πελατών & Φιλοξενία

1. Εξυπηρέτηση Πελατών
2. Διαχείριση Παραπόνων
3. Διαχείριση Προσωπικού
4. Μαθήματα Ξένων Γλωσσών (Ελληνικά και Ρώσικα για την Φιλοξενία)

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

1. Social Media για τις Επιχειρήσεις
2. Ασφάλεια στο Facebook
3. Αύξηση Πωλήσεων μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Δοίκηση & Ηγεσία

1. Team Building

Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας

1. Εισαγωγή και Μεθοδολογία Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας
2. Workshop μεθοδολογία σύνταξης μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας
3. Ασφάλεια & Υγεία στην εργασία

Περιβάλλον & Ενέργεια

1. Ενημέρωση και τεκμηρίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004
2. Περιβαλλοντική Διοίκηση
3. Διαχείριση Αποβλήτων

25. Περιβαλλοντική Δήλωση Emas

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

1. Ενημέρωση και τεκμηρίωση του συστήματος ΙSO 9001:2015
2. Διαχείριση Ολικής Ποιότητας
3. Εσωτερικοί Επιθεωρητές συστήματος ΙSO 9001:2015
4. Ενημέρωση και τεκμηρίωση του συστήματος ISO 45001:2018
5. Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 39001:2012
6. Σχεδιασμός Διαδικασιών και Μετρήσεων Απόδοσης
7. Διεύθυνση Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων

1. Ενημέρωση και τεκμηρίωση του συστήματος ISO 22000:2018
2. Μεθοδολογία Σύνταξης Μελέτης HACCP
3. Εσωτερικοί Επιθεωρητές του συστήματος ISO 22000:2018
4. Αλλεργιογόνα και Επισήμανση Τροφίμων

Διαχείριση Υλικού

1. Οργάνωση Αποθήκης – Διαχείρισης Υλικών
2. Διαχείριση Αποθεμάτων

Τουριστική Βιομηχανία

1. Λειτουργίες Τουριστικού Γραφείου (Επίπεδα 3,4,5)
2. Υποδοχή
3. Προετοιμασία και Μαγείρεμα Τροφίμων (Επίπεδα 3,4,5)
4. Ζαχαροπλαστική
5. Παρασκευή και Παράθεση Ποτών (Επίπεδα 3,4,5)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Σεμινάρια μας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 700 77 277 ή εναλλακτικά συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου.