Λειτουργίες Λιανικών Πωλήσεων- Επίπεδο ΣΕΠ CYQF/EQF4

Σε ποιους απευθύνεται:
Υποψήφιοι για συμμετοχή μπορούν να είναι Πωλητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν με βάση το ΠΕΠ της ΑΝΑΔ «Λειτουργίες Λιανικών Πωλήσεων-Επίπεδο 4» και έχουν πείρα στις Λιανικές Πωλήσεις τουλάχιστον 2-5 χρόνια. Απώτερος στόχος τους είναι να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στον τομέα αυτό καθώς επίσης να πιστοποιήσουν το προσόν τους ως Πωλητές.

Στόχοι προγράμματος:
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
– Να εντοπίζουν τις ανάγκες του πελάτη
– Να επιλέγουν αποτελεσματικούς τρόπους εξυπηρέτησης του πελάτη
– Να κρίνουν τον ορθό τρόπο διαχείρισης των εμπορευμάτων
– Να κρίνουν με ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση των κλοπών και των απωλειών
– Να εξηγούν πώς μπορούν να εφαρμόζουν τις συμπληρωματικές εργασίες σε ένα κατάστημα Λιανικών Πωλήσεων
– Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με πελάτες για αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών τους σε αγορές εμπορευμάτων
– Να χειρίζονται ορθά τις αντιρρήσεις και τα παράπονα των πελατών
– Να επικοινωνούν με αποτελεσματικό τρόπο τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα
– Να επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά στην εργασία τους
– Να εφαρμόζουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα όσον αφορά την ατομική τους απόδοση
– Να διαχειρίζονται με σωστό τρόπο το ταμείο της ημέρας
– Να εφαρμόζουν όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας που σχετίζονται με την εργασία τους
– Να υιοθετούν θετική στάση στην εξυπηρέτηση πελατών
– Να αξιολογούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελατών
– Να αποδέχονται τις ιδιαιτερότητες που πιθανόν να έχει ο κάθε πελάτης
– Να φέρονται με επαγγελματισμό τόσο στους πελάτες όσο και στους συναδέλφους τους
– Να ενθαρρύνουν τους πελάτες να ζητούν βοήθεια για ό,τι χρειαστούν

Έναρξη: Οκτώβριος 2021

Οι δύο νέες ομάδες θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο/2021. Όλα τα μαθήματα θα διεξάγονται ONLINE και θα ολοκληρωθούν σε 21 συναντήσεις των 4 ωρών η καθεμία.

> Η πρώτη ομάδα θα έχει πρωινά μαθήματα κάθε Τρίτη & Πέμπτη 09:00 – 13:00 με 15’ διάλειμμα. Εναρξη: 05 /10/21 – Λήξη: 16/12/21
Εκπαιδεύτρια: Ιάση Βελισσαρίου

> Η δεύτερη ομάδα θα έχει απογευματινά μαθήματα κάθε Τρίτη & Πέμπτη 17:00-21:00 με 15’ διάλειμμα. Έναρξη: 05/10/21 – Λήξη: 16/12/21
Εκπαιδευτής: Βελισσάριος Βελισσαρίου

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου:
Α) ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΔ (εργαζόμενοι ως μισθωτοί σε εταιρεία) – €1.828,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ – €1.428,00
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ – €400,00

Β) ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΔ (αυτοτελώς εργαζόμενοι) – €1.828,00

Γ) ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ – €150,00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Σεμινάρια μας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 700 77 277 ή εναλλακτικά συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου.

Share this seminar:

Testimonials

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Σεμινάρια μας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 700 77 277 ή εναλλακτικά συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου.

Share this seminar: