Σχετικά με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Το “Velissariou Training Center” είναι εγκεκριμένο ΚΕΚ, ΔΕΚ και ΚΑΕΠ από το 2014 και διοργανώνει σεμινάρια γύρω από ποικίλα θέματα. Η ομάδα μας αποτελείται από διακεκριμένους και έμπειρους πιστοποιημένους εκπαιδευτές της ΑΝΑΔ ώστε να μπορούμε να καλύψουμε μία ποικιλία από θεματολογία προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε οργανισμού που θα ζητήσει τη βοήθειά μας όσον αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού του.

Διοργανώνουμε ολόχρονα τόσο Μονοεπιχειρησιακά όσο και Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα.

Τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα είναι πάντοτε δομημένα στις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού και το ακριβές περιεχόμενο σχεδιάζεται με βάση τη Διάγνωση Αναγκών που γίνεται στον εκάστοτε οργανισμό. Μπορούν να διεκπεραιωθούν στις δικές σας εγκαταστάσεις και σε μικρές ομάδες.

Θεματολογία Σεμιναρίων: Ενδεικτικά, τα σεμινάρια που διοργανώνουμε αφορούν τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Σεμινάρια μας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 654655.

Νέα Σεμινάρια