Σχετικά με την ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι αδιαμφισβήτητα ο LEADER στον χώρο των ξένων γλωσσών. Παρέχει άριστες εκπαιδευτικές υπηρεσίες με προγράμματα που καλύπτουν το φάσμα των ηλικιών από παιδιά 4 ετών μέχρι ενήλικες και εξειδικευμένα επιχειρησιακά προγράμματα, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογίες. Ειδικότερα, παρέχει παιδικά προγράμματα, προγράμματα φοιτητών, προγράμματα ενηλίκων καθώς και ειδικά εντατικά μαθήματα για πτυχία ξένων γλωσσών. Για τον λόγο αυτό το όνομά μας είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στον ελλαδικό και κυπριακό χώρο, συνώνυμο της ποιοτικής και αποτελεσματικής εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Γεροσκήπου αποτελεί εξεταστικό κέντρο της Cambridge στην Πάφο. Προετοιμάζουμε μαθητές από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Έτσι γίνεται μια ομαλή εισαγωγή στην πρώτη εξέταση της Cambridge, αυτή των Starters. Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και για τα επόμενα επίπεδα Movers, Flyers, Key English Test, Preliminary English Test, First Certificate in English μέχρι και το Certificate Proficiency in English. Επιπλέον, οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τις εξετάσεις IGCSE και IELTS.

Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Γεροσκήπου χωρίς να αποζητά εναλλακτικές λύσεις με άλλου είδους εξετάσεις επιμένει στην ποιότητα και το κύρος των εξετάσεων της Cambridge.

Οι στόχοι μας

 • Θέλουμε οι μαθητές να μαθαίνουν την ξένη γλώσσα σαν να είναι η μητρική τους
 • Όραμά μας να ξεφύγουμε από το παραδοσιακό, τυποποιημένο μάθημα που προωθεί τη στείρα απομνημόνευση γνώσεων και να περάσουμε σε προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας, που αναπτύσσουν τη δεξιότητα της επικοινωνίας και της ακουστικής κατανόησης παράλληλα με τον γραπτό λόγο
 • Θέλουμε οι μαθητές μας να ξεφύγουν από το κατεστημένο της υψηλής βαθμολογίας και των εξετάσεων και να αφοσιωθούν στην ουσιαστική κατάκτηση της ξένης γλώσσας που διδάσκονται.
 • Στόχος μας η ικανότητα χρήσης της γλώσσας από τους μαθητές μας και όχι απλά η επιτυχία στις εξετάσεις
 • Η ουσιαστική χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στην τάξη
 • Η συστηματική χρήση των ψηφιακών προϊόντων που προτείνουν τα διδακτικά βιβλία (whiteboard software, online practice, dedicated websites) και online εργαλείων γλωσσομάθειας (ΜOOCs, adaptive learning sites, π.χ. duolingo/ Live Mocka / educational /teaching /class blogs)

Οργάνωση μαθητών

 • Μέγιστος αριθμός ανά τάξη: 10 άτομα
 • Μαθητοκεντρικό μάθημα: στο επίκεντρο βρίσκεται πάντοτε ο μαθητής
 • Χρήση KMS (Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης): αυτό εξυπηρετεί τη ροή των πληροφοριών για την επίδοση του κάθε μαθητή, καθώς και στατιστικές αναλύσεις για την επίδοσή τους
 • Εφαρμογή μαθητικών portfolio με λεπτομέρειες για το ιστορικό της εκπαίδευσης και της εκμάθησης, καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία απαραίτητα για τη βελτίωση των υπηρεσιών

Μεθοδολογία διδασκαλίας

 • Στο μάθημα ενσωματώνεται η χρήση της τεχνολογίας με ποικιλία θεμάτων, ώστε να καλύπτονται αρκετές δεξιότητες για τους μαθητές
 • Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν flashcards, realia και αυθεντικό υλικό, καθώς και ηλεκτρονικές πλατφόρμες που περιέχουν επιπρόσθετο υλικό
 • Υπάρχει οργανωμένο πλάνο σπουδών για κάθε βαθμίδα. Το πλάνο είναι αναλυτικό και ενημερώνονται γι’ αυτό τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς
 • Πιο συγκεκριμένα, στην ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ χρησιμοποιείται η μέθοδος Learn® με την χρήση ειδικών εκπαιδευτικών μέσων όπως διαδραστικοί πίνακες, αποσπάσματα βίντεο/DVD, παιχνίδια, tablets, E-blocks, Justvote, Global Education και άλλες δραστηριότητες παρακινεί το σπουδαστή να συμμετέχει ενεργά στην μάθηση. Έμφαση δίνεται σε a) task-based learning, μια προσέγγιση όπου ο μαθητής καλείται να κατανοήσει, να παράγει και να επικοινωνήσει στη γλώσσα στόχου, με έμφαση στο νόημα της γλώσσας και β) Content and Language Integrated Learning (CLIL), όπου η γλώσσα διδάσκεται παράλληλα με άλλες θεματικές ενότητες
 • Η Μέθοδος Learn® προσφέρει: 1) Μεταφορά της ζωντανής πραγματικότητας στην τάξη 2) Εμπλουτισμό του μαθήματος με πολιτιστικά στοιχεία 3) Ζωντανή επαφή με την γλώσσα και την κουλτούρα

Περίοδοι φοίτησης

 • Τα μαθήματα ξεκινούν την 1η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου (με εξαίρεση ορισμένα προγράμματα σπουδών, π.χ BLG, IGCSE, IELTS)
 • Τα μαθήματα για το επίπεδο BLG διαρκούν 8 μήνες (Οκτώβριος - Μάιος)
 • Τα μαθήματα για το επίπεδο IGCSE διαρκούν 9 μήνες (Σεπτέμβριος - Μάιος)
 • Τα μαθήματα για το επίπεδο IELTS προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών
 • Τα μαθήματα για τα υπόλοιπα επίπεδα διαρκούν 10 μήνες (Σεπτέμβριος -Ιούνιος)

* Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μέχρι να ολοκληρωθεί όλο το Πρόγραμμα Σπουδών με βάση τον αρχικό προγραμματισμό.

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών για την αγγλική γλώσσα, όπως εφαρμόζεται από την ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ:

Αξιολογήσεις

 • Χρησιμοποιείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών με ξεκάθαρες δομές, το οποίο ανανεώνεται συνεχώς και είναι προσβάσιμο από όλους τους ενδιαφερόμενους (ΚΜS)
 • Οι μαθητές κατατάσσονται στο κατάλληλο επίπεδο γλωσσομάθειας μέσα από αυστηρές διαδικασίες που δεν επιδέχονται τροποποιήσεις, με τη διενέργεια κατατακτήριων τεστ
 • Γίνεται ενημέρωση των γονιών για την αξιολόγηση των παιδιών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Η αξιολόγηση των μαθητών δε βασίζεται μόνο στις επιδόσεις τους στα μαθήματα, αλλά στη γενική τους εικόνα (κοινωνική συμπεριφορά, συμμετοχικότητα και παρουσία στην τάξη)
 • Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ανάπτυξη της δεξιότητας της αυτό-αξιολόγησης από τους μαθητές. Αυτή θα τους δώσει την ευκαιρία να πάρουν πρωτοβουλίες, να σκεφτούν, να κρίνουν και τελικά να αξιολογήσουν

Εγγραφές και διεξαγωγή μαθημάτων

Οι εγγραφές για όλα τα προγράμματα του φροντιστηρίου γίνονται από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο (με εξαίρεση το πρόγραμμα IELTS).

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα αλλά και το σύστημα ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.eurognosi.com.