ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-2

ΓΙΝΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔ

Είσαι ειδικός στον τομέα σου; Ξέρεις καλύτερα από τον καθένα το αντικείμενό σου;

Γίνε εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης της ΑΝΑΔ και άνοιξε νέες πόρτες στην καριέρα σου!

Και το καλύτερο: θα υλοποιείς τα δικά σου σεμινάρια, λαμβάνοντας έξτρα εισόδημα.

Με την παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου,  θα είστε σε θέση να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε προγράμματα κατάρτισης με τη χρήση αποτελεσματικών τεχνικών. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του σεμιναρίου είναι να μάθετε:

– Πως να εκπαιδεύσετε ενήλικες

– Πως να διαγνώσετε ανάγκες κατάρτισης Και τέλος

– Πώς να σχεδιάσετε, να υλοποιήσετε και να αξιολογήσετε τα προγράμματα κατάρτισης σας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Άτομα που επιθυμούν να γίνουν εκπαιδευτές και να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης

84 ώρες
33ος & 34ος Κύκλος: 21/03/2023-02/06/2023 09:00-12:45 (πρωινό) ή 17:00 - 20:45 (απογευματινό), Τρίτη και Πέμπτη
Διαδικτυακά
Ελληνικά
Βεβαίωση Παρακολούθησης του “Velissariou Training Center”
Α) για δικαιούχους ΑνΑΔ (μισθωτοί σε εταιρεία): €1928 μείον €1428 επιδότηση ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ: €500
Β) για μη δικαιούχους ΑνΑΔ (αυτοτελώς εργαζόμενοι): €1928
Γ) για ανέργους: €500

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Πώς εκπαιδεύεται ένας ενήλικας;

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Πώς ανακαλύπτω ανάγκες κατάρτισης σε άτομα/επιχειρήσεις;

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αποτελεσματικός σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης και κατάλληλη υλοποίησή τους

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Πώς αξιολογώ ένα πρόγραμμα κατάρτισης;

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔ

  Με βάση τους κανονισμούς της ΑΝΑΔ για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα, ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων είναι τουλάχιστον  τα 6 άτομα.
   
  Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του προαπαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, το σεμινάριο είναι δυνατόν να μετακινηθεί σε νέες ημερομηνίες ή ακόμη και να ακυρωθεί.
   
  Το ΚΕΚ σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώνει έγκαιρα, τουλάχισττον 3 μέρες πριν την προκαθορισμένη έναρξη του σεμιναρίου.

  This will close in 0 seconds