ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΜΕΤΟΧΕΣ – ETFS – FOREX

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:ΜΕΤΟΧΕΣ-ETFS-FOREX

Η Κύπρος, αν και μια χώρα κυρίως παροχής υπηρεσιών, και με χιλιάδες εργαζόμενους στον τομέα των χρηματοκοικονομικών υπηρεσιών, δυστυχώς κατέχει ένα από τα πιο χαμηλά ποσοστά χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Ευρώπη. Η ενημέρωση των στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα των επενδύσεων είναι παραπάνω από αναγκαία.

Έχουμε σχεδιάσει ένα περιεκτικό σεμινάριο το οποίο θα σας βοηθήσει:

– Να διαχειρίζεστε αποδοτικά ένα πορτφόλιο με μετοχές και ETFs.

– Να υπολογίζετε το ρίσκο που εμπεριέχει η επένδυσή σας.

– Να αναλύετε αποδοτικά τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σας και τέλος

– Να επιλέγετε μετοχές εταιρειών με βάση τις οικονομικές σας καταστάσεις και την τάση της αγοράς.

– Να εκτελείτε εντολές με περιθώριο Margin.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Στελέχη Επενδυτικών Αποφάσεων, Οικονομικούς Διευθυντές και Στελέχη Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

26 ώρες
23/11/2022-21/12/2022 17:30-20:45, Δευτέρα και Τετάρτη
Διαδικτυακά
Ελληνικά
Βεβαίωση Παρακολούθησης του “Velissariou Training Center”
Α) για δικαιούχους ΑνΑΔ (μισθωτοί σε εταιρεία): €562 μείον €442 επιδότηση ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ: €120
Β) για μη δικαιούχους ΑνΑΔ (αυτοτελώς εργαζόμενοι): €562
Γ) για ανέργους: €120

Τελική ημερομηνία εγγραφής: 20/11/2022

ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Πραγματοποίηση αγοράς συναλλάγματος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ποιες οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες χρηματοοικονομικών προϊόντων;

ΜΕΤΟΧΕΣ/ETFs/CFDs

Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά προϊόντα και ορθή διαχείριση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Ανάλυση των χρηματοοικονομικών αγορών για βέλτιστη διαχείριση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων (ΜΕΤΟΧΕΣ – ETFs – FOREX).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΜΕΤΟΧΕΣ-ETFS-FOREX

  Με βάση τους κανονισμούς της ΑΝΑΔ για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα, ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων είναι τουλάχιστον  τα 6 άτομα.
   
  Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του προαπαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, το σεμινάριο είναι δυνατόν να μετακινηθεί σε νέες ημερομηνίες ή ακόμη και να ακυρωθεί.
   
  Το ΚΕΚ σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώνει έγκαιρα, τουλάχισττον 3 μέρες πριν την προκαθορισμένη έναρξη του σεμιναρίου.

  This will close in 0 seconds